Kooperatif Yöneticiliği Eğitimi Nedir ?


Kooperatifçilik Sertifika Programı, ülke kooperatifçiliğimizi geleceğe hazırlayan “ Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında hazırlanan ve Anka Akademi ve İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği kapsamında uygulanacak uzaktan eğitim programıdır. Program içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Programın Amacı

Kooperatifçilik eğitiminin amacı “Kooperatifçilik E-Sertifika Programı”yla, kooperatif işletmelerin yaygınlaştırılması ve mevcut kooperatiflerin daha başarılı ve performanslı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesi için, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin arttırılması ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir

Kooperatifçilik Sertifika Programı’na;

 • Kooperatif yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri
 • Kooperatif Müdürleri,
 • Kooperatif Çalışanları,
 • Kooperatif Ortakları,
 • Kooperatifçilikle ilgili işlerde çalışan kamu görevlileri,
 • Hukukçular,
 • Muhasebeciler,
 • Mesleğe ilgisi olan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak eğitim alabilir.

 

Kooperatifler Kanunu

 • Kooperatifin bütün iş ve işlemlerini en iyi şekilde ve basiretli bir iş adamının vasıflarına uygun olarak, daha sonra denetlenebileceği hususunu göz önünde tutarak yapmalıdırlar.
 • Kooperatifin kasası, yani parası ile ilgili avans alma vs gibi işlerde adının geçmemesine özen göstermelidirler.
 • Yönetim kurulu kararı almadan herhangi bir iş ve işlem yapma-malıdırlar. Dolayısıyla kooperatife ait iş ve işlemleri yönetim kurulunda karar aldıktan sonra yapmalıdırlar.
 • Kooperatifin işlerinde kooperatifin vekili sıfatıyla iş yaptıklarını, dolayısıyla kooperatifin sahibi olmadıkları hususunu göz önünde tutmalıdırlar.
 • Kooperatifle kooperatif konusuna giren iş yapma yasağına kesinlikle uymalıdırlar. (Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri, yakın akrabaları ve iş ortakları ile kooperatif işlerini yapmamalıdırlar.)
 • Hoşgörülü, eleştiriye açık ve demokrat bir yapıda olmalıdırlar.
 • Belirli bir hedefi ve programları olmalıdır. Dolayısıyla gerektiğinde görevini bırakmalıdırlar. Bu kararı kendisi vermelidir. Dolayısıyla ortaklar tarafından görevli bıraktırmaya ortam hazırlamamalıdırlar.
 • Kooperatifçilik mevzuatının gerektirdiği bilgi donanımına sahip ol-malıdırlar. Ayrıca kooperatif çalışanlarını güvenilir kişilerden oluştur-malıdırlar. Aksi halde personelin usulsüz işlemlerinden yönetim kurulunun sorumlu olacağı hususunu bilmelidirler.
 • İşlerin süresinde yapılmasına, dolayısıyla aksamamasına özen göstermelidirler. Görev değişikliğinde kısa süre içinde devir teslimi yapabilmelidirler. Kooperatif amaçları dışında kooperatifin parasını kullandırmamalıdırlar.
 • Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği görev ve yetkileri kap-samındaki işleri, genel kurul kararı olmadan yapmamalıdırlar. Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler K.K. 42., Ana sözleşme 23. maddelerinde yer almıştır. Ortaklar arasında hak ve yükümlülüklerde eşitlik kuralını sürekli göz önünde tutmaları gerekmektedir. Genel kurul kararı olmadan sabit fiyatlı ortak, özel statülü ortak vs gibi kanunda ve ana sözleşmede genel kurula ait olan görev ve yetkileri kullanmamalıdırlar.
 • Kooperatif işletmelerinin çoğalması, hizmet kalitesinin arttırılması ve hali hazırda bulunan kooperatiflerin daha başarılı ve performanslı bir biçimde faaliyetlerin devam edebilmeleri adına, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin arttırılması ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz ?

 • Kooperatifçiliğe Giriş
 • Kooperatiflerin Kuruluş ve Ana Sözleşme İşlemleri
 • Ortak Olma ve Ortaklığın Sona Ermesi
 • Ortakların Hak ve Yükümlülükleri
 • Kooperatif Genel Kurulu
 • Kooperatif Yönetim Kurulu
 • Kooperatif Denetim Kurulu
 • Kooperatiflerin Dağılması ve Tasfiyesi
 • Kooperatiflerin Üst Örgütlenmesi
 • Bakanlıkların Görev ve Yetkileri
 • Kooperatiflerde Belge Düzeni
 • Ticari Defterler
 • Beyannameler ve Vergilendirme Kooperatiflerde Muhasebe
 • Raporlama ve Denetim Kooperatiflerde Bütçeleme
 • Finansal Tabloların Analizi ve Faaliyet Raporu

Gereksinimler ?

 • Kooperatif Yöneticiliği Eğitimi

Müfredat

Ders Sayısı : 0 Süre : 0 Dakika


Sıkça Sorulan SorularBu kurs ile alınanlar

Yorumlar

 • Bu kurs için henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen ol !