blog_resmi
Şub 2

Emlakçılık Belge Zorunluluğu

  • OnlineAnka
  • 0 Yorum
  • 5

Emlakçılık İş Yeri Açma İşlemlerinde Belge Zorunluluğu

Emlak alanında Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ilk kez 5 Haziran 2018 yılında Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bu yönetmelikte komisyon oranları, emlak gösterme bedeli, alım-satım aracılık sözleşmesi,  kiralama bedeli, yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi hakkında şartlar gerekli görüldü. 

Hizmet kalitesinin artması, haksız rekabetlerin ortadan kalkması ve kayıt dışılığın önlenmesi için sonrasında 14 Ekim 2020 tarihinde “Taşınmaz Ticari Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yapılan değişiklikler sorumlu emlak danışmanlarının yani emlak şirketi sahiplerinin ve bu şirketlerde çalışan emlak danışmanlarından aranan şartlar ve sorumlu emlak danışmanları ile emlak danışmanlarının eğitimleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve internete koyulan emlak ilanları hakkında düzenlemeler içermektedir. 

Kişinin emlak alanında iş yeri açabilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

14 Ekim 2020’de yayımlanan yönetmeliğe göre kişinin sorumlu emlak danışmanı olabilmesi için,

1. Meslek odasına kayıt olması,

2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

3. En az lise mezuniyeti olması,

4. 18 yaşını doldurmuş birey olması,

5. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas

Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

6. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

7. Gayrimenkul şirketlerinde çalışan sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, diğer emlak danışmanlarının da en az seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekir.

8. Aynı yönetmelikte sorumlu emlak danışmanının Mesleki Yeterlilik Belgesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca Taşınmaz Ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimden başarılı olunması şartı getirilmiştir.

Gerekli şartlar sağlandığında Ticaret İl Müdürlüklerinden verilecek Yetki Belgesi Bilgi Sistemi üzerinden verilmektedir. Alınan Yetki Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup, şartlar sağlanmadığı takdirde yine Bilgi Sistemi üzerinden askıya alınır, iptal edilir. Yetki belgesinin süresi bittiğinde yerine getirilmesi mümkün olmayan şartlar olduğunda aynı gün Bilgi Sistemi tarafından iptal edilir, şartlar yerine getirilebilirse 30 gün süre verilecektir.

Sorumlu emlak danışmanının yani emlak şirketi sahiplerinin yükseköğretim kurumlarının, emlak danışmanlarının ise yükseköğretim ya da ortaöğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezuniyeti olması durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmamaktadır.

Daha öncesinde yetki belgesine sahip olmuş sorumlu emlak danışmanlarının da Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca Taşınmaz Ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimden başarılı olduklarına dair bir belgeleri olmaları gerekmektedir. MEB veya üniversite onaylı yüz saatten az eğitim alındığına dair bir belge varsa da yüz saatlik eğitime tamamlanması şartı getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, en az yüz saatlik eğitim alındığına dair ibaresi olan sertifika ve Yetki Belgesi alındığı takdirde sorunsuz şekilde emlak şirketi açılır. 

İnternet ortamında yetki belgesiz emlak danışmanlığı yaparak yasadışı şekilde birden çok ilan yayımlayan ve yetki belgesi olmadan emlak şirketi sahibi olan kişilerden idari para cezası (25,000 TL) kesilecek, denetim ve kontroller 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Galeri


Yorumlar

  • Bu kurs için henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen ol !