Gölge Eğitmen Eğitimi Nedir ?


Eğitimin Amacı

Gölge eğitmen, özel gereksinimi olan çocuklara günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, toplumsal hayata uyumlu sosyal becerilerinin geliştirilmesinde, uygun davranışların kazandırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılmasında, özel eğitim uzmanı, öğretmen ve aile ile ortaklaşa çalışan, ev ya da okul ortamında destek hizmet sağlayan, özel eğitim konusunda temel bilgi, beceri ve deneyime sahip eğitici/öğretmendir.

Özel gereksinimli çocuklar gereksinim türü ve derecesiyle orantılı olarak okulda ve toplumsal yaşantılarında bağımsız hareket etmede, uyumlu davranışlar sergilemede, verilen görevi yerine getirmede kendisine eşlik edecek, yönlendirecek, ipucunu sunarak rehberlik edecek yetişkin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli çocuklar; sınıf ortamında akranları ile uyumlu davranışlar sergilemede ve eğitim programının akışına uygun olarak dersi takip etmede ihtiyacı olan fiziksel veya sözel yardımın sunulması, yönergelerin tekrar edilmesi, gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerine uyarlanması gibi stratejilerle eğitim sürecine bağımsız olarak adapte olabilmektedir.

Bu eğitimin amacı özel gereksinimli çocukların yukarıda bahsedilen eğitim ve stratejileri okul ve/veya ev ortamında kazanmalarına destek olacak gölge eğitimciler yetiştirmektir.

Uluslarası alanyazında ‘’paraprofessional educator’’ ya da ‘’special education instructional assistant’’ olarak adlandırılan özel gereksinimli bireylerin eğitiminde lokomotif görev yapan bu meslek grubu ülkemizde gölge eğitmenler adı ile otizmli, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği / hiperaktivite, duygu davranış bozukluğu tanısı olan ya da risk grubunda bulunan çocuklara sahip aileler tarafından finanse edilmektedir. Eğer çocuk okul döneminde ise okul idaresinin onayı ile gölge eğitmen çocuğa eşlik eder ve eğitimcilere işbirliği halinde bireysel eğitim desteği sağlamaktadır.

Kimler Katılabilir

Eğitim Fakülteleri mezunları, Öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar, Meslek Yüksekokulları Çocuk Gelişimi Programı öğrenci ve mezunları, Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları, aynı zamanda bu alana ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyen en az lise mezunu herkes katılabilir. 

Gölge Eğitmen Eğitimi Sertifika Geçerliliği

Gölge Eğitmen Eğitimi kursu programı sonunda sınavdan başarılı olan kursiyerler “Cardcert” onaylı kurs bitirme sertifikası alırlar. Alınan sertifika "Uluslararası" geçerliliğe sahiptir. Sertifikanız’da şu bilgiler yer alacaktır; eğitimin adı ve saati, eğitim tarihleri, ad ve soyad, kimlik numarası, belge numarası, cardcert logosu, kurum logosu ve kurum imzası bulunur.

Güvenilir Eğitim Kurumu

Kurumumuz sektördeki çalışmalarıyla 2012 yılından itibaren sektörde olan kurucu müdürümüz öncülüğünde hem devlet üniversiteleri ile işbirliği yapmış hem de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Bilmeniz Gerekenler

Gölge Öğretmen Kimdir?

Genellikle Gölge Öğretmen olarak bilinen öğrenci destek elemanı; Okul ve eğitim ortamında gelişimsel, davranışsal ve duygusal alanlarda destek ihtiyacı olan öğrencilerin ya da kaynaştırma öğrencilerinin okula, diğer çocuklara ve eğitime uyumunu arttırmak, yardımcı olmak amacıyla öğrenciye okul ve sınıf yaşantısında bireysel olarak destek olan bağımsız bir kişidir.

‘Gölge öğretmen’ genellikle aile tarafından işe alınır ve okul idaresinin onayı ile sınıfta, bahçede, yemekhanede, kısaca çocuğun ihtiyaç duyduğu bütün eğitim ortamlarında çocuğa eşlik eder ve bireysel destek sağlar.

Aileler Neden Gölge Öğretmene İhtiyaç Duyar?

Bazı özel çocuklar normal sınıf ortamına uyum sağlamakta zorluk çeker. Bunların arasında yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu tanısı almış, dürtüsellik/hiperaktivite problemleri yaşayan, diğer çocuklara zarar verebilen, sınıf düzenini aşırı bozan, gelişim olarak yaşıtlarından geri olan çocuklar sayılabilir. Bu öğrencileri okul hayatına adapte etmek, sosyal hayata kazandırmak, sınıfa/derse uyumu konusunda çocuğa birebir destek olmalarını sağlamak için aileler “gölge öğretmen” ile çalışmayı tercih edebilmektedir.

Neler Öğreneceksiniz ?

 • Bedensel ve Süreğen Hastalığı Olanlar
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Görme Yetersizliği
 • İşitme Yetersizliği
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Öğrenme Güçlüğü Olanlar
 • Özel Eğitime Gereksimi Olanlar
 • Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar
 • Üstün Zekalı Olanlar ve Özel Yetenekli Olanlar
 • Zihinsel Yetersizlik
 • Özel Eğitimde Öz Bakım

Gereksinimler ?

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi

Müfredat

Ders Sayısı : 11 Süre : 5 Saat


Sıkça Sorulan SorularBu kurs ile alınanlar

Yorumlar

 • Bu kurs için henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen ol !